Privacybeleid

Privacybeleid voor bezoekers van het Huisstunt-platform

Wie wij zijn

Huisstunt staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Huisstunt B.V., onder nummer 87952939. Ons kantoor staat op De Droogmakerij 73K – 75K, 1851 LX te Heiloo. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: huisstunt. Huisstunt is er om jou, onze bezoeker, te helpen dichter bij je droomhuis te komen of je als vastgoedprofessional te ondersteunen in je werk. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort simpelweg bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je aanvraag doorgeven aan een makelaar of je mailen over nieuw aanbod. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou. Allereerst beloven we je dat:
 • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 • we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 • je zelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij huisstunt
We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:
 • Huisstunt-platform: de website van huisstunt.nl.
 • Object: een woning die of zakelijk vastgoed dat op het Huisstunt-platform te koop of te huur staat of heeft gestaan
Mocht je iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten door een mail te sturen aan helpdesk@huisstunt.nl.

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij huisstunt gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij huisstunt? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen door jouw gebruik van onze diensten op het huisstunt-platform, ongeacht of je als potentiële koper, huurder, verkoper, verhuurder of anderszins huisstunt bezoekt. Voor zover je als makelaar gegevens verstrekt aan huisstunt geldt naast dit privacybeleid ook het privacybeleid voor makelaars.

Welke persoonsgegevens verwerkt huisstunt?

Huisstunt verwerkt van jou de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot jou als individu: A.) Accountgegevens, gegevens waarmee je een account aanmaakt en gebruikt, zoals e-mailadres en wachtwoord, accountgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals naam en geslacht, informatie over je huishouden en gegevens waarmee je je zoektocht vergemakkelijkt, zoals de Objecten die je bewaart en de opmerkingen die je bij een Object opslaat. Met dit account kun je op huisstunt inloggen en je gegevens beheren. B.) Gegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren , zoals de inhoud van contactaanvragen en andere aanvragen voor dienstverlening die we op jouw verzoek doorsturen aan de verkoper of makelaar, een beoordeling van je makelaar die je achterlaat op het huisstunt platform of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten zoals bij het aanvragen van een woonrapport. Bij gebruik van de app verzamelen we bovendien jouw GPS data om ‘zoeken op kaart’ en het instellen van een huidige locatie in een zoekopdracht mogelijk te maken. C.) Automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen, device ID en browsergegevens die we onder meer door cookies verzamelen D.) Gegevens over de wijze waarop je het huisstunt platform gebruikt zoals welke diensten je gebruikt en welke Objecten je interessant vindt, om hiermee een profiel op te bouwen op basis waarvan we het huisstunt-platform en onze diensten kunnen personaliseren (zie voor meer informatie hieronder ‘Hoe zit het met profling?’) E.) Feedbackgegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zoals gegevens die je invult op feedbackformulieren of surveys met betrekking tot ons platform en onze diensten of gegevens die je ons verstrekt via de optie ‘meld een fout’ F.) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die je verstuurt aan huisstunt of berichten die je via social media aan ons richt G.) Objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden, m2, bouwjaar en overige kenmerken van een Object H.) Identificatiegegevens, zoals een kopie van je identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto) in geval van het uitoefenen van je rechten als betrokkenen

Waarom verwerkt huisstunt persoonsgegevens?

Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, statistisch onderzoek, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’). Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten. Optionele velden geven we als zodanig aan. Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Hoe komt huisstunt aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van huisstunt zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een abonnement afsluit, een (betaalde) lidmaatschap aangaat, een aanvraag bij of voor een makelaar doet, gebruik maakt van een andere dienst zoals de waardecheck of als je contact opneemt met Huisstunt. Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via social media kanalen van huisstunt die je zelf gebruikt, wordt verwezen naar de informatie onder ‘Hoe zit het met social media?’ Daarnaast verwerkt huisstunt Automatisch gegenereerde gegevens, zoals de pagina die je bezocht hebt, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid). Ook Objectgegevens beschouwt huisstunt als persoonsgegevens, voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Huisstunt verkrijgt deze gegevens via de verkoper of makelaar/makelaardij die in opdracht van de (ver)koper of (ver)huurder werkt. De makelaar maakt gebruik van het distributiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Tevens verkrijgt huisstunt vanuit het Kadaster Objectgegevens zoals woonoppervlakte en bouwjaar van een Object. Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan een particuliere verkoper of makelaar, kan de particuliere verkoper of makelaar jouw e-mailadres doorgeven aan huisstunt, zodat het door jou aangeboden Object gekoppeld kan worden aan je account. Na zo’n koppeling krijg je extra informatie over je Object en kan je na verkoop of verhuur van het Object een beoordeling over je particuliere verkoper of makelaar/makelaardij achterlaten. Zo’n beoordeling kun je ook achterlaten over je aankoop- of aanhuurmakelaar: op jouw verzoek geeft de makelaar jouw e-mailadres door aan huisstunt zodat je van deze dienst gebruik kunt maken. Als je al een account hebt bij huisstunt kan je ook zelf huisstunt vragen jouw account te koppelen aan jouw Object dan wel aan een Object dat door jou is aangekocht of gehuurd. Huisstunt doet dit alleen na verificatie van je identiteit bij jouw makelaar. Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan huisstunt geeft, zodat we je kunnen attenderen op een Object.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:
 • Als je gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account of het gebruik maken van verkopers- of Makelaarsmatch, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart huisstunt nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
 • Als je besluit een makelaarsbeoordeling achter te laten dan toont huisstunt deze beoordeling maximaal 3 jaar op het huisstuntplatform, totdat jij deze zelf verwijdert, jij huisstunt opdracht geeft dit te doen of tot het moment dat de makelaar de mogelijkheid tot het achterlaten van beoordelingen in zijn geheel uit zet.
 • Persoonlijke profielen waarover huisstunt op basis van profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’) beschikt worden maximaal 13 maanden bewaard.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. In geval van de meeste financiële informatie is dat 7 jaar.
 • Objectgegevens publiceren we in beginsel nog 1 jaar na de datum waarop het Object als verkocht is afgemeld. De betrokken makelaar kan bij huisstunt ook eerder aangeven dat een Object niet langer gepubliceerd mag worden op het huisstunt-platform. We bewaren Objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.
 • Objectgegevens die we verkrijgen uit het Kadaster worden maandelijks ververst.
 • Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid.

Met wie deelt huisstunt persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven (zie ‘Waarom verwerkt huisstunt gegevens?’) werken we samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens. Als jij zelf je gegevens achterlaat op ons platform om een bepaalde dienst af te nemen, delen we (indien nodig) je persoonsgegevens met de partij die de dienst verricht, zoals een particuliere verkoper, makelaar of financiële dienstverlener. Denk aan contactaanvragen voor een makelaar of als je via ons platform een hypotheekofferte opvraagt bij een financiële dienstverlener. Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor huisstunt de communicatie verzorgen en de monitoring van het platform uitvoeren. Verder delen we gegevens met onze hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform, en (andere) verwerkers die namens ons handelen. Bij advertenties van derden op ons platform bestaat de mogelijkheid dat derden persoonsgegevens verzamelen, zoals je klikgedrag op het huisstunt platform. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid. Objectgegevens publiceert huisstunt uiteraard op het huisstunt-platform, waarmee zij voor een ieder die het huisstunt-platform bezoekt zichtbaar zijn. Daarnaast stuurt huisstunt via e-mail of pushnotificatie Objectgegevens aan een bezoeker als deze binnen diens zoekcriteria passen. Ook delen we Objectgegevens via onze social-media-kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via het huisstunt-platform Objecten op social media of via e-mail te delen met anderen. Verder biedt huisstunt aan particuliere verkoper, makelaars en geselecteerde partijen (zoals gemeenten) de mogelijkheid om (met behulp van een Iframe) Objecten te tonen op hun website. Ook kunnen makelaars ervoor kiezen makelaarsbeoordelingen die je plaatst op het huisstunt-platform met behulp van een Iframe op hun website te tonen. Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de onderneming van Huisstunt worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die huisstunt verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Huisstunt je hierover tijdig informeren via het huisstunt-platform.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Huisstunt is een Nederlandse partij, net als veel van de partijen waarmee we samenwerken. Voor zover de derden waarmee we samenwerken de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie en andere waarborgen.

Hoe beveiligt huisstunt persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. Deze maatregelen nemen wij mede op basis van ons securitybeleid, dat wij regelmatig evalueren en aanpassen waar nodig. Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan, mede op basis van jaarlijkse rapportages.

Hoe zit het met social media?

Huisstunt neemt enkel haar eigen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op het huisstunt-platform op. Huisstunt heeft profielen op social-media-kanalen zoals Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter en linken hiernaar, over en weer, op het huisstunt-platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens die huisstunt via een social-media-kanaal verkrijgt, is deze privacyverklaring van huisstunt van toepassing. Voor alle informatie die het social-media-kanaal van je verkrijgt, is daarnaast de privacyverklaring van dit social-media-kanaal van toepassing. Deze vind je hier: Daarnaast kun je op huisstunt inloggen met een social media profiel, bijvoorbeeld via Facebook. Facebook verstrekt huisstunt dan je publieke profiel en e-mailadres. Huisstunt slaat alleen jouw e-mailadres op. Als je een Object vanaf het huisstunt-platform deelt via een social-media-kanaal, stuurt huisstunt alleen de informatie van het Object door aan het betreffende social-media-kanaal. Tevens kan huisstunt Objectgegevens plaatsen op social-media-kanalen van huisstunt.

Hoe zit het met iFrames en andere websites van derden?

Op het huisstunt-platform worden ook diensten en informatie aangeboden door derden in een zogenaamd iFrame. Deze pagina’s lijken te draaien binnen het huisstunt-platform, maar de inhoud van een iFrame wordt niet beheerd door huisstunt, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt in het iFrame. Een voorbeeld is de maandlastenindicator, waarmee je kunt berekenen wat je geschatte hypotheeklast wordt als je een bepaald Object zou kopen. De persoonsgegevens die je invoert in het iFrame komen direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing. Huisstunt verwerkt deze persoonsgegevens niet zelf. Als er sprake is van een iFrame, geven we dat duidelijk aan op ons platform. Ook als op het huisstunt-platform een link wordt getoond naar de website van een ander (zoals een makelaar), of als er wordt doorgelinkt naar de website van een ander (zoals Matterport Inc. voor de 3D tour), dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van huisstunt geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat en/of die daar worden verwerkt.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker. Op basis hiervan wordt een profiel gemaakt, zodat je gerichte en relevante informatie kunt ontvangen. Huisstunt doet dit op basis van gegevens die we genereren met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens, zoals je surf- en klikgedrag, wat je invult in je account, wat je invult wanneer je onze producten en diensten gebruikt (zoals de Waardecheck, en de resultaten daarvan), welke Objecten je bekijkt en waar je naar zoekt. Huisstunt gebruikt profiling alleen voor het personaliseren van informatie en voor het tonen van voor jou relevante mailings en advertenties. Er wordt je geen Objecten of andere content onthouden op basis van onze profiling.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die huisstunt van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt huisstunt ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Voor zover we je gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kun je daar altijd bezwaar tegen maken. Waar wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, dan kun je die toestemming te allen tijde in te trekken. Als je bijvoorbeeld geabonneerd bent op een huisstunt-nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven (en zo je toestemming intrekken) door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken. Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid. Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je te identificeren indien dit nodig is. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken op de wijze zoals hier aangegeven https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij huisstunt? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop huisstunt persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van huisstunt? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@huisstunt.nl. We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij huisstunt, ook als je ergens niet tevreden over bent. We lossen klachten uiteraard het liefst zelf direct met jou op, maar je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit privacybeleid is geschreven op 23 september 2022. Huisstunt behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.

Compare listings

Vergelijken